Bauskas novada pašvaldību atklātās V ziemas/ pavasara sporta spēles (N O L I K U M S)

2014-03-17 15:27

                                 Apstiprinu: Zintis Alksnis

                                          Sporta centra „Mēmele” direktors                    

                           2014.gada 18.februārī

 

BAUSKAS NOVADA  PAŠVALDĪBU ATKLĀTĀS

V  ZIEMAS/ PAVASARA SPORTA SPĒLES

 

N O L I K U M S

 

MĒRĶIS.

·         Uzturēt Bauskas novada pagastu un pilsētas sporta tradīcijas.

·         Noskaidrot 2014.gada sportiskāko Bauskas novada pagastu un pilsētas komandu.

·         Veicināt Bauskas pilsētas un novada lauku iedzīvotāju aktīvās atpūtas iespējas.

 

LAIKS. VIETA.

·         2014.gada 22.marts, plkst.11 00, Sporta centra „Mēmele” sporta bāzes – Pilskalna iela 26, Uzvaras iela 10a un Bauskas novada Dome.

 

VADĪBA.

·         Pašvaldību atklātās V Ziemas/Pavasara sporta spēles organizē un vada sporta centrs „Mēmele” sadarbībā ar Bauskas novada pagastiem un pilsētu un sporta veidu speciālistiem.

·         Galvenais tiesnesis Z.Alksnis

 

DALĪBNIEKI.

·         Sacensībās piedalās Bauskas novada pagastu un pilsētas iedzīvotāji, kuri dzīvo, mācās vai strādā attiecīgajā teritorijā, kā arī viessportisti (dalībnieki, kuri nav deklarēti Bauskas novadā).

 

PROGRAMMA.

·         11 00 – Sacensību atklāšana Pilskalna ielā 26 (stadiona zālē).

·         11 30 - Šahs, dambrete – Bauskas novada domē,

Ø  galda teniss – stadiona sporta zālē,

Ø  šautriņu mešana – stadiona manēžā (obligāti pāraujamie apavi),

Ø  zole – stadiona administratīvās ēkas II stāvā,

Ø  badmintons – sporta namā „Mēmele”,

Ø  galda hokejs - stadiona administratīvās ēkas II stāvā.

Ø  Novuss - stadiona manēžā (obligāti pāraujamie apavi),

 

VĒRTĒŠANA.

·         Rezultātus konkrētos sporta veidos noteiks, vadoties pēc šo sporta veidu noteikumiem un nolikumiem /skat.pielikumā/.

·         Komandu kopvērtējumā tiks vērtētas augstāk izcīnītās vietas 6 sporta veidos.

 

FINANSES.

·         Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu un apbalvošanu, sedz sporta centrs „Mēmele”.

·         Izdevumus, kas saistīti ar sportistu piedalīšanos sacensībās sedz komandējošā organizācija vai sportisti paši.

·         Viessportistiem dalības maksa Euro 50.00 par dalību sacensību kopvērtējumā vai Euro 3.00 par katru individuāli startējošo dalībnieku līdz 20. martam jāiemaksā sporta centra „Mēmele” kontā

Sporta centrs „Mēmele”

Uzvaras iela 10a

Reģ. Nr. 90000033814

                                                                 SEB Bauskas nod. kods UNLALV2X

                                                Konts LV98UNLA0050019344476

 

APBALVOŠANA.

·         Visos sporta veidos 1.- 3.vietu ieguvēju komandu dalībnieki saņems medaļas.

·         Sacensību kopvērtējumā 1. – 3.vietu ieguvējas pašvaldības saņems kausus, diplomus un balvas.

 

PIETEIKUMI.

 

PIETEIKUMA VEIDLAPA

·        

 Iepriekšējie pieteikumi Bauskas novada pašvaldību IV Ziemas/Pavasara sporta spēlēm jāiesniedz līdz 20.martam plkst. 17 00 pa tālr./fax.3922368, mob.25949709 Ingai Ūbelei

·         Vārdiskos pieteikumus, ar ārsta vai pašu sportistu parakstiem, jāiesniedz sacensību dienā attiecīgā sporta veida galvenajam tiesnesim.

·         Dalībnieki atbild par savas veselības atbilstību sacensību slodzei!

 

Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, dalībnieki risina savstarpēji vienojoties.

 

 

SPORTA VEIDU NOLIKUMS

 

Šahs –komandu sacensības /vismaz 1 sieviete un 2 vīrieši/

Ø  Sacensību sistēmu un apdomas laiku nosaka vadoties no pieteikto komandu skaita.

Ø  Komandu vērtējumā vērtē 3 labāko dalībnieku rezultātus, tai skaitā vismaz viena sieviete.

Ø  Uzvar komanda ar lielāko izcīnīto punktu summu.

Ø  Katrai komandai jābūt līdzi – 2 kauliņu komplektiem, 2 galdiņiem un 2 šaha pulksteņiem

 

Dambrete –komandu sacensības /vismaz 1 sieviete un 2 vīrieši/

Ø  Sacensību sistēmu un apdoma laiku nosaka vadoties no pieteikto komandu skaita.

Ø  Komandu vērtējumā vērtē 3 labāko dalībnieku rezultātus, tai skaitā vismaz viena sieviete.

Ø  Uzvar komanda ar lielāko izcīnīto punktu summu.

Ø  Katrai komandai jābūt līdzi – 2 kauliņu komplektiem, 2 galdiņiem un 2 šaha pulksteņiem.

 

Novuss – komandu sacensības /1 sieviete un 2 vīrieši/

Ø  Spēlē 1-1, 2-2 vīrieši un 3-3 sievietes.

Ø  Spēles notiks 6 setos.

Ø  Sacensību sistēmu noteiks vadoties no komandu skaita.

Ø  Par uzvaru komanda saņem 2 punktus, par neizšķirtu 1 punktu, par zaudējumu 0 punktus.

Ø  Uzvar komanda ar lielāko izcīnīto punktu summu

Ø  Ja tā vienāda vērtē pēc savstarpējām spēlēm, savstarpējās kopējās spēļu starpības, savstarpējās, kopējās setu starpības, uzvaru skaitu, kijām /1,2,utt./

 

Galda teniss – komandu sacensības /vismaz 1 sieviete un 2 vīrieši/

Ø  Spēlē 1-1, 2-2 vīrieši un 3-3 sievietes, 1-2, 2-1 vīrieši.

Ø  Spēlē līdz 3 uzvarētiem setiem.

Ø  Pie rezultāta 3: 0 vai 3:1 divu komandu sacensībā spēli pārtrauc.

Ø  Par uzvaru komanda saņem 1 punktu, par zaudējumu 0 punktus.

Ø  Uzvar komanda ar lielāko izcīnīto punktu summu.

Ø  Ja tā vienāda, vērtē pēc savstarpējām spēlēm, savstarpējās, kopējās spēļu starpības, savstarpējās, kopējās setu starpības.

Zole –komandu sacensības, /2 dalībnieki/

Sacensības notiek pēc Šveices sistēmas.

Ø  Sacensības notiek 5 kārtās.

Ø  Spēlētāju skaits pie galdiņiem atkarīgs no pieteikto komandu skaita.

Ø  Vienā kārtā notiek 21 izspēle.

Ø  Pēc 21 rezultatīvas /neskaitot pules / izspēles, kopējās pules dzēšas, personīgās atrakstās par labu pretspēlētājiem – katram pa vienam punktam.

Ø  Kārtas uzvarētājs saņem 6 punktus, 2.v.-4, 3.v.-2, 4.v.-0p.

Ø  Pie galdiņiem pirmajā kārtā spēlētāji tiek sadalīti pēc izlozes, nākamajās pēc rezultātiem iepriekšējo kārtu kopsummā.

Ø  Uzvar spēlētājs, kuram ir lielāka punktu summa.

Ø  Ja tā vienāda, tiek ņemta vērā +/- punktu summa visās kārtās.

Ø  Komandu vērtējumā uzvar komanda ar lielāko punktu summu /tiek vērtēta abu dalībnieku punktu kopsumma/.

 

        Šautriņu mešana – komandu sacensības / 3 vīrieši un 3 sievietes/

Ø  Sieviešu un vīriešu komandas sacenšas atsevišķi.

Ø  Dalībnieki met ar savām šautriņām.

Ø  Sacensības notiek uz tradicionālajiem mērķiem spēlē “Krikets”, kur visa komanda kopīgi dzēš rezultātu.

§  Spēle “Krikets”:

1)      doti sektori 20; 19; 18; 17; 16; 15; Dubultie, Trīskāršie, Centrs;

2)      uzdevums: katrā sektorā trīs reizes jāiemet šautriņas;

3)      trīskāršo trāpījumu ieskaita kā vienu trāpījumu Trīskāršajā sektorā vai trīs reizes iemestas pieprasītajā skaitļu sektorā;

4)      dubulto trāpījumu ieskaita kā vienu Dubulto vai divus trāpījumus pieprasītajā skaitļu sektorā

5)      mazāko Centru ieskaita kā divus Centrus vai kā vienu Dubulto;

6)      kā pirmais jāaizver sektors 20, tikai pēc tam var mest pa pārējiem sektoriem;

7)      sāk mest tā komanda, kura iemet vienu šautriņu tuvāk centram;

§  uzvar komanda, kura ātrāk pabeidz uzdevumu;

§  ja komanda 10 minūšu laikā nevar nobeigt setu/legu/, tiesnesim ir tiesības pārtraukt spēli un noskaidrot uzvarētāju ar metienu pa centru /metienu izdara viens komandas dalībnieks/, uzvar komanda, kuras dalībnieks trāpījis tuvāk centram;

§  Komandas spēlē pēc riņķa sistēmas

§  Vīriešu komandas spēlē līdz 2 uzvarām, sieviešu komandas spēlē līdz vienai uzvarai;

§  Ja divām komandām vienāds punktu daudzums, ņem vērā savstarpējo spēli;

§  Ja vairākām komandām vienāds punktu daudzums:

1)      ņem vērā savstarpējo spēļu legu attiecību,

2)      kopējo spēļu legu  attiecību,

3)      ja iepriekšējie rādītāji vienādi tad pārspēle.

§  Kopvērtējumā vietu nosaka summējot sieviešu un vīriešu komandu iegūtās vietas.

§  Ja summa vienāda, vērtē pēc vīriešu komandas iegūtās augstākās vietas.

 

Badmintons – komandu sacensības (komandā 2 dalībnieki, no tiem vismaz 1 sieviete)

Ø  Sacensības notiek pēc tradicionālajiem badmintona vienspēļu un dubultspēļu noteikumiem.

Ø  Komandas savstarpēji izspēlē vienspēļu un dubultspēļu turnīrus.

Ø  Izspēļu kārtību noteiks galvenais tiesnesis, vadoties pēc pieteikto komandu skaita.

 

Galda hokejs – komandu sacensības (komandā 2 dalībnieki) 

Ø  Sacensības notiek pēc tradicionālajiem galda hokeja noteikumiem.

Ø  Sacensību sistēmu un kārtību noteiks galvenais tiesnesis, vadoties pēc pieteikto dalībnieku skaita

 

Sporta centra „Mēmele” galvenā speciāliste                                                              I.Ūbele

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBU ATKLĀTĀS V ZIEMAS/ PAVASARA SPORTA SPĒLES (N O L I K U M S)

Neviens komentārs nav atrasts.

Jauna diskusija