Bauskas novada sportisti pērn uzrādījuši augstvērtīgus rezultātus

2021-03-02 15:41

 

2020.gada pandēmija ieviesa savas korekcijas arī Bauskas novada sporta centra „Mēmele” darbā. Ārkārtas situācijas valstī laikā samazinājās sporta pasākumu daudzums. Tika ierobežots aktivitāšu dalībnieku skaits. Atceltas valsts un starptautiskās sacensības.

2020.gada spilgtākās aktivitātes

Neskatoties uz to, SC „Mēmele” darbību nepārtrauca, un, iespēju robežās, līdz Covid-19 uzliesmojuma otrajam vilnim rudenī, sarīkoja vairāk kā 70 amatieru, tautas un veselību veicinošos pasākumus gan novadā, gan pagastos. Vasaras periodā aktīvi tika izmantoti pašvaldības teritorijā pieejamie, atklātie, sporta laukumi. SC „Mēmele” rīkotajos 3x3 basketbola posmos četrās vecuma grupās piedalījās vairāk kā 100 dažāda vecuma jaunieši un pieaugušie no Rīgas, Ķekavas, Salaspils, Mārupes un Iecavas. Arī smilšu volejbola sacensībās, kas brīvdienās un vakaros notika pagastu bāzēs, iesaistījās ap 200 dalībnieku. Sadarbībā ar invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrību „Bauska” sarīkotas sacensības BOCCIA spēlē un tradicionālie vasaras sporta svētki cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, šajā reizē gan bez viessportistiem. Notika ikgadējās novada Vasaras sporta spēles un atklātais čempionāts vieglatlētikā, kas pulcēja vairāk kā 300 dalībnieku.

 

SC „Mēmele” speciālisti, sadarbībā ar biedrību „Codes malēji”, aktīvi atbalstīja Bauskas VeloRudens pasākumu, kurā piedalījās vairāk kā 400 dalībnieku, u.c. Neraugoties uz daudzajiem ierobežojumiem, sporta veidu, ieskaišu samazināšanu, sacensību sarīkošanas laiku izmaiņām, ap 200 Bauskas novada sporta veterānu piedalījās Latvijas pašvaldību sporta veterānu savienības rīkotajās 58.sporta spēlēs un izcīnīja 1.vietu Lielo pašvaldību grupā. Oktobrī sporta centrs „Mēmele”, novada sporta bāzēs, sarīkoja LSVS sacensību posmu darts, dambretē un florbolā, kur piedalījās ap pusotra simta dalībnieku. Mūsu speciālisti saņēma augstu novērtējumu par kvalitatīvi organizētām sacensībām.

 

Sporta centra „Mēmele” kolektīvs aktīvi izmantoja laiku, kad tika apturētas sportiskās aktivitātes. Pavasara periodā SC „Mēmele” darbinieki veica ilgi plānoto sporta manēžas remontu. Vasaras posmā tika nomainīts, morāli un fiziski nokalpojušais basketbola laukuma nožogojums. Rudens pusē, lai nodrošinātu sanitāro kārtību tribīņu sēdvietās, iekārtots pretputnu tīkls. Atjaunots un pilnveidots sporta centra „Mēmele” materiāli tehniskais nodrošinājums un novada sportistiem iegādātas jaunas formas un inventārs. Atbilstoši valstī izsludinātajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem un sanitārajiem noteikumiem, SC „Mēmele” tehniskais personāls, Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem, individuālajiem sportistiem un aktīvās atpūtas cienītājiem turpina nodrošināt optimālus mācību treniņu nodarbību apstākļus. Pateicoties lieliskajiem, šī gada ziemas, apstākļiem, stadiona teritorijā iekārtota slēpošanas trase, ko aktīvākie iedzīvotāji var izmantot vakara stundās, kad ieslēgts apgaismojums. Sporta pasākumu organizatori pagastos, iespēju robežās, iekārto un uztur slēpošanas, slidošanas un citu sniega aktivitāšu vietas.

 

Bez „Sporta laureāta” pasākuma

Lai gan valstī un pasaulē vairums sacensību rīkošana tika apturēta, tomēr, starp ārkārtas stāvokļa izsludināšanu valstī, mūsu novada sportistu aktīvi startēja un uzrādīja augstvērtīgus sacensību rezultātus, un, pamatojoties uz iespēto, tika apbalvoti ar Bauskas novada naudas balvām. Kopumā 87 cilvēki.

Diemžēl, izpalika tradicionālais novada sportistu svinīgais pasākums „Sporta laureāts”, kurā sporta centra vadība allaž pasakās saviem labākajiem un aktīvākajiem ļaudīm. Bija iecerēts sveikt daudzo jubilāru saimi, un pasniegt Latvijas sporta veterānu savienības apbalvojumus. Oriģinālās „Sporta Slavas” dažādu pakāpju medaļas tika piešķirtas mūsu puses aktīvākajiem sporta senioriem – vieglatlētei Intai Liepai, galda tenisistam Aivaram Kamolam, dambretistam Laimonim Zālītim un sporta entuziastam, trenerim, sacensību organizatoram Modrim Indriksonam. Savukārt veterānu Goda zīmi saņems Valērijs Bobrovņikovs, Aivars Vancāns, Kārlis Neilands un Vitālijs Kravcovs.

 

Par nesavtīgu ieguldījumu Bauskas novada sporta tradīciju stiprināšanā un nozīmīgā dzīves jubilejā Aivars Kamols saņēmis Latvijas pašvaldību sporta veterānu savienības augstāko apbalvojumu „Sporta slavas” I pakāpes medaļu. 

 

Ar cerībām par situācijas uzlabošanos

2021.gadu sporta centra „Mēmele” kolektīvs sagaida ar cerībām uz labām pārmaiņām, gan saistībā ar epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos valstī, gan sakarā ar pozitīvu reģionālās reformas norisi, gan iespējām atgriezties pie aktīvas sporta pasākumu sezonas un sporta bāzes pilnveidošanas, kur iecerēts izbūvēt smilšu sporta veidu un tenisa laukumus. SC „Mēmele” vadība aktīvi iesaistījusies konsultācijās ar topošā novada pieaugušo sporta kolēģiem, jaunā novada sporta vadības struktūras un darbības izstrādē.

 

Sveicieni jubilāriem

SC „Mēmele” sūta ziedu pušķus un sirsnīgus apsveikumus 2020.gada sportiskajiem jubilāriem - Aivaram Kamolam, Vitālijam Kravcovam, Intai Liepai, Valērijam Bobrovņikovam, Alfonam Zaķim, Aivaram Vancānam, Laimonim Zālītim, Egonam Brazauskim, Dainim Fiksam, Ainai Indriksonei, Modrim Indriksonam, Andrim Kāpostam, Anitai Mālderei, Valdim Veipam.

 

Inga Ūbele,
SC „Mēmele” sporta darba organizatore