Piesaki savu komandu Bauskas kausa izcīņai basketbolā

2013-10-23 18:30

BAUSKAS NOVADA SPORTA CENTRA „MĒMELE” ATKLĀTĀ KAUSA IZCĪŅA BASKETBOLĀ.

N O L I K U M S

MĒRĶIS. UZDEVUMS.

·         Nostiprināt basketbola popularitāti novadā.

·         Noskaidrot spēcīgākās pašvaldību basketbola komandas.

·         Veicināt basketbola attīstību novadā.

VIETA. LAIKS.

·         Sporta nams „Mēmele” Uzvaras ielā 10A, Bauskā

·         2013.gada novembris - 2014.gada februāris.

VADĪBA.

·         Sacensības organizē un vada Bauskas novada sporta centrs „Mēmele” sadarbībā ar novada basketbola speciālistiem.

·         Sacensību galvenais tiesnesis Zintis Alksnis 29605602.

DALĪBNIEKI.

·         Sacensībās piedalās Bauskas novada pašvaldību, darba kolektīvu vai sastādītās komandas un vieskomandas(komandas, kuru spēlētāji nav deklarēti Bauskas novadā).

·         Komandas sastāvā 12 spēlētāji.

·         Katras komandas sastāvā var pieteikt un piedalīties spēlēs ne vairāk kā 3 (trīs)     spēlētāji, kuri piedalās Latvijas Basketbola savienības rīkotajās sacensībās (izņēmuši LBL licences)

·         Finālspēlēs var piedalīties spēlētāji, kuri ir piedalījušies ne mazāk kā 50% priekšsacīkšu spēlēs.

SACENSĪBU KĀRTĪBA.

·         Priekšsacīkstes notiek komandām tiekoties katrai ar katru divos riņķos.

·         Spēles notiks darba dienu vakaros, sestdienās un svētdienās.

·         Spēles notiks pēc pastāvošajiem FIBA basketbola noteikumiem.

·         Spēles laiks 4 x 10 min.

·         Sportisti atbild par savas veselības un fiziskās sagatavotības atbilstību sacensību slodzei!

UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA.

·         Par uzvaru komanda iegūst 2 punktus, par zaudējumu 1 punktu, par neierašanos uz spēli 0 punktus (0-20) tabulā

·         Priekšsacīkstēs uzvar komanda, kas izcīnījusi vairāk punktu, ja tie vienādi, vadās pēc savstarpējo spēļu rezultātiem, kopējo spēļu grozu attiecības

·         1. un 2. vietas ieguvēji pēc priekšsacīkstēm tiekas finālspēlēs.

·         Uzvarētājs tiek noskaidrots divu spēļu summā.

·         Tāpat tiek noskaidroti 3. un 4. vietas ieguvēji.

DISCIPLINĀRIE NOTEIKUMI.

·         Disciplināros pārkāpumus /rupjība, nesportiska rīcība, tiesneša lēmuma apstrīdēšana, neierašanās uz spēli, utt./ izskata katras sporta spēles tiesnešu kolēģijas un komandu pārstāvju sanāksmē.

·         Ja komanda neattaisnoti neierodas uz divām spēlēm, to no čempionāta izslēdz un tās rezultātus anulē.

·         Par disciplinārajiem pārkāpumiem komandu vai atsevišķu spēlētāju var sodīt ar:

Ø  naudas sodu /līdz Ls 10,00/,                   

Ø  spēlētāja diskvalifikāciju,

Ø  komandas diskvalifikāciju.

APBALVOŠANA.

·         1.– 3. vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem, medaļām un balvām.

·         sacensību labākos spēlētājus apbalvo ar piemiņas balvām.

·         Tālmetienu, vidējās distances metienu un soda metienu konkursu uzvarētājus apbalvo ar pārsteiguma balvām.

FINANSES.

·         Vietējo pašvaldību komandas s/c „Mēmele” kausa izcīņā piedalās bez maksas.

·         Bauskas novada veterānu izlases komandas s/c „Mēmele” kausa izcīņā piedalās bez maksas.

·         Vieskomandām čempionāta dalības maksa Ls 60,00 līdz pirmajai sacensību dienai jāiemaksā Bauskas novada sporta centra „Mēmele” kontā:

Sporta centrs „Mēmele”

Uzvaras iela 10A

Reģ. Nr. LV 90000033814

SEB Bauskas nod. kods UNLALV2X

Konts LV98UNLA0050019344476

·         Dalības maksas paredzētas tiesnešu darba apmaksai, pirmās palīdzības nodrošināšanai un citiem, ar sacensību organizēšanu, saistītiem izdevumiem.

PIETEIKUMI.

·         Komandu iepriekšējie pieteikumi jāiesniedz līdz 2013.gada 1.novembrim pa tālr./fax 639 22368, 25949709 Ingai Ūbelei, e-mail. ingau67@inbox.lv vai tālr. 29605602 Zintim Alksnim e-mail. sports.memele@bauska.lv

·         Vārdiskie pieteikumi ar ārsta vai pašu spēlētāju parakstiem, jāiesniedz pirmajā spēlē sacensību tiesnesim.

·         Pašvaldību komandu vārdiskos pieteikumus apstiprina pašvaldības vadītājs.

 

Visus jautājums, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, puses risina vienojoties!

 

Pašvaldību komandu vārdiskos pieteikumus apstiprina pašvaldības vadītājs.