Bauskas novada V atklātās Ziemas/Pavasara sporta spēles pulcē vairāk nekā 250 dalībniekus

2014-03-23 20:54

Sestdien, 22. martā, vairāk nekā 250 dalībnieki no Bauskas pilsētas, Gailīšu, Ceraukstes, Mežotnes, Īslīces, Codes, Vecsaules, Brunavas un Dāviņu pagastiem, kā arī viesspēlētāji no kaimiņu Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadiem, pavasara saules vadīti devās uz sporta bāzēm, kurās tad arī noskaidroja dažādu sporta veida pārstāvju labākos sportistus starp pagastiem un novadiem "Bauskas novada V atklātajās Ziemas/Pavasara sporta spēlēs."

 

Visos sporta veidos starp dalībniekiem valdīja pozitīva un draudzīga gaisotne, tomēr, vēlme uzvarēt un iegūt labākos rezultātus katrā disciplīnā, lai kopvērtējumā pagasts iegūtu augstāku vietu, protams, bija katra dalībnieka kvēlākā vēlme šajā dienā.

Kopvērtējuma tabula.

PAŠVALDĪBA ŠAHS DAMBR. GALDA TENISS BADMINT. DARTI ZOLE NOVUSS GALDA HOKEJS PUNKTI VIETA
BAUSKA I II 4 6/7 III II III I 11 I
BRUNAVA 6 7 10 10 - 8 9 5 45 8
CERAUKSTE 4 III 5 II 5 III 8 - 22 III
CODE - - 6 8/9 II 4 II 6 28.5 6
DĀVIŅI - - 9 - - - - - 9(-5) 12
GAILĪŠI III 5 II 8/9 4 I 7 4 19 II
MEŽOTNE II 8 8 4 7 7 I 5 II 8 23 4
ĪSLĪCE - II I 5 - 5 6 7 26 5
VECSAULE 5 6 7 6/7 6 6 4 III 30 7
IECAVA - - - I - - - - 1(5) 11
RUNDĀLE - 4 III - - 10 - - 17(-3) 10
VECUMNIEKI - - - III I 9 - - 13(-3) 9

Rezultāti:
 

 

Badmintons

1.v.Iecava - Vilnis Goldmanis, Agnese Gāga

2.v.Ceraukste - Alberts Bajārs, Ieva Fiļipova

3.v.Vecumnieki-Rolands Linejs, Diāna Dalbe
 

Šahs-

1.v.Bauskas pilsēta - Alvils Štībelis,Didzis Briedis,Sandra Rumba

2.v.Mežotnes pagasts - Normunds Zalgauckis,Denis Seruks, Una Mašinska

3.v.Gailīšu pagasts - Jānis Skuja, Guntis Paegle, Guna Grauze

 

Dambrete-

1.v.Bauskas pilsēta - Jānis Štāls, Mārtiņš Junkurēns, Aija Elksnīte

2.v. Īslīces pagasts - Jānis Fārnests, Aigars Urtāns, Viktorija Kozlova

3.v.Ceraukstes pagasts - Kristaps Maskalis, Ģirts Dubinskis, Arta Andreļūna
 

Galda teniss –

1.v.Īslīce - Karīna Gailiša, Zigmants Gulbis, Valērijs Bobrovņikovs

2.v.Gailīši - Ieva Mazjāne, Lauma Indriksone, Maksims Garaba,

3.v.Rundāle - Lidija Martinkena, Aivars Kamols, Mārtiņš Bukšs
 

Darti (šautriņu mešana) –

1.v.Vecumnieki -  Ingus Trušinskis, Reno Roga, Armands Užulis, Olita Simaško, Lonija Stare, Ilze Užule,

2.v.Code - Areta Kovaļevska, Anita Venta, Valda Gercāne, Arnis Vents, Oskars Kovaļevskis, Raimonds Jankūns,

3.v.Bauska - Ilva Kalniņa, Biruta Skvirecka, Anita Māldere, Gunārs Meļķis, Indulis Jaudzems, Aleksandrs Kalderauskis
 

Zole –

1.v.Gailīši - Andris Bergmanis, Māris Ikaunieks

2.v.Bauska - Zintis Alksnis, Ilgonis Dzendoletto,

3.v.Ceraukste - Imants Šuķis, Jons Ramons
 

Novuss-

1.v.Mežotne - Ringolds Kaross, Aldis Pavilons, Viktorija Jevsjukova,

2.v.Code - Jānis Salna, Santa Gudža, Jānis Brazovskis,

3.v.Bauska - Aina Slucka, Aivars Vancāns, Raimonds Smalkais
 

Galda hokejs-

1.v.Bauska - Rolands Kovaļevskis, Aivis Barovskis,

2.v.Mežotne - Rūdolfs Brikmanis, Normunds Staškus,

3.v Vecsaule - Jānis Ozoliņš, Mārtiņš Neibauers

Kopvērtējums - Bauska, Gailīši, Ceraukste, Mežotne, Īslīce, Code, Vecsaule, Brunava, Dāviņi(1sporta veids), Iecava(1sporta veids) Rundāle(3 sporta veidi) Vecumnieki (3 sporta veidi)

Atbildīgie par sporta darbu pagastos - Bauska -s/c Mēmele, Gailīši - Kaspars Priedols, Ceraukste - Artūrs Dulbe, Mežotne - Guntis Mašinskis, Īslīce - Vitālijs Ganu, Code - Āris Rotbergs, Vecsaule - Jānis Skrējāns, Brunava - Ģirts Bērzleja

Paldies sacensību tiesnešiem - Mārim Bergam, Modrim Indriksonam, Aldim Pavilonam, Ivaram Prīsim, Aretai Kovaļevskai, Mārim Ikauniekam, Jānim Ozoliņam.

 

 

Rakstu sagatavoja – I.Ubele, A.Dulbe

Bauskas novada V atklātās Ziemas/Pavasara sporta spēles pulsē vairāk nekā 250 dalībniekus

kopveerteejums

Intrese | 2014-03-25

tabulu varetu ielikt ar punktu skaitu!?

Jauna diskusija