Vēstures liecības: Bauskas rajona I sporta spēles. 1965.gads

2020-05-19 09:53

 

10.07.1965, “Bauskas Darbs”
RAJONA SPORTISTI - GADADIENAI

Sagaidot LPSR 25. gadadienu, BSB «Vārpa» Bauskas rajona padome organizēja rajona I sporta spēles. Šo sporta spēļu uzdevums bija pēc iespējas vairāk fizkultūras nodarbībās iesaistīt rajona iedzīvotājus. Sporta spēļu gaitā šis uzdevums tika izpildīts, tās aptvēra ap 16 tūkstoši rajona iedzīvotājus. Vispirms sacensības notika uz vietām kolektīvos, pēc tam zonās, bet 3.-4. jūlijā - finālsacensības Bauskas pilsētas jaunajā stadionā.
Sporta spēles notika divos posmos- ziemas un vasaras. Ziemas posmā ietilpa galda spēles un slēpošana, bet vasaras posmā bumbu spēles, vieglatlētika, svarcelšana, šaušana, peldēšana, riteņbraukšana, makšķerēšana un skriešanas kross. Par labākā kolektīva nosaukuma iegūšanu sporta spēlēs iesaistījās 98 fizkolektīvi no 114.

Visi fizkolektivi tika sadalīti piecās grupās: kolhozi, sovhozi, skolas, bet I un IV grupā uzņēmumu un iestāžu fizkolektīvi.
UZŅĒMUMU UN IESTĀŽU GRUPA. Šajā grupā piedalījās spēcīgākie fizkolektīvi. Pirmo vietu izcīnīja rajona sadzīves pakalpojumu kombināta fizkultūrieši (fizkolektīva priekšsēdētājs U. Rūtenbergs, direktors M. Zabolockis), viņi ieguva 58 punktus, uzvarot galda tenisā, šaušanā, riteņbraukšanā, volejbolā un futbolā. Otrā vietā ierindojās rajona patērētāju biedrību savienības fizkolektīvs (fizk. pr. K. Vasiļjevs, iestādes vadītājs b. Liepiņš). Viņu kontā uzvara basketbolā, rokasbumbā, peldēšanā un makšķerēšanā. Trešā vietā specializētās melioratīvās celtniecības pārvaldes kolektīvs (fizk. pr-js I. Rogats, priekšnieks L. Šulcs) ar izcīnītiem 12 p. un uzvarām dambretē un svarcelšanā.

KOLHOZU GRUPĀ pirmo vietu ar 96 p. izcīnīja kolhozs «Dzirnupe» (fizk. vadītājs A. Kamols, pr-js R. Segliņa). Viņi izcīnīja uzvaras galda tenisā, skriešanas krosā, svarcelšanā, šaušanā un vieglatlētikā. Liels panākums bija A.Upīša kolhoza fizkultūriešiem izcīnītā otrā vieta. Šeit liels nopelns ir fizkolektīva priekšsēdētāja Jāņa Bethera un kolhoza priekšsēdētāja b. Ģēveļa nenogurstošajam darbam. Viņi izcīnīja kopvērtējumā 73 punktus. Trešā vietā ierindojās kolhozs «Brīvais vilnis» (fizk. pr. b. Plēsnieks).

SOVHOZU GRUPĀ galvenā cīņapar pirmo vietu izvērtās starp Bauskas padomju saimniecības un Mežotnes selekcijas stacijas komandām. Pirmo vietu šajā divcīņā ieguva mežotnieši (fizk. pr. P. Briedis, direktors J. Tūls). Viņi izcīnīja 36 p., par diviem punktiem pārspējot Bauskas padomju saimniecības fizkultūriešus. Viņi sovhozu grupā uzvarēja dambretē, šahā, svarcelšanā, šaušanā, riteņbraukšanā, futbolā un peldēšanā, bet pārējos sporta veidos uzvarēja sovhozs «Bauska». Trešā vietā ierindojās Dartijas padomju saimniecība.

IV GRUPĀ uzvarēja tekstilkombināta «Saule» Bauskas filiāles komanda (fizk. pr. I. Zaumans, vadītājs b. Lejnieks), otrā vietā valsts iestāžu darbinieki, bet trešā —Bauskas Valsts bankas fizkolektīva komanda.

Sacensību gaitā tika uzrādīti daudzi rezultāti, kas atbilda sporta klasifikācijas normatīviem. Loti daudzi fizkolektīvi tika nostiprināti organizatoriski. Tas viss arī radīja lielu interesi un atsaucību rajona iedzīvotāju vidū.

II rajona sporta spēles notiks 1967. gadā, kuras tiks veltītas Oktobra revolūcijas 50. gadadienai.

Rajona fizkultūrieši, jau tagad sāksim gatavoties rajona II sporta spēlēm!
I. VASILJEVS, 

rajona I sporta spēļu galvenais tiesnesis