Vēstures liecības: Pēdējie būvdarbi stadionā un tiesnešu darbs 1966.-1969.gads

2020-04-29 19:18

 

19.07.1966 “Komunisma Ceļš”
Pēdējie būvdarbi stadionā

Vēl divas dienas, un Bauskas stadionā iesoļos republikas visu rajonu sportistu delegācijas. Sāksies vislielākais lauku sportistu forums-V sporta spēles.
Kā mūsu lielā sporta bāze sagatavota šim pasākumam? Acīm tīkama ir stadiona galvenā arēna. Viss te ir jauns: sākot ar skrejceļa segumu un beidzot ar visu sektoru inventāru. Čakli strādājuši 11. CER darbinieki. Viņi ļoti īsā laikā veica skrejceliņu uzlabošanu, noklājot to ar smalki izsijātu izdedžu kārtu. Nu jau vairākas dienas to nepārtraukti laista un rullē, rullē un laista. Vieglatlētikas speciālisti izsakās, ka tas būs «ātrs» skrejceļš. Sportistus apmierinās arī lēkšanu un mešanu sektori. Arī te segums uzlabots.
Daudz domāts par sportistu un skatītāju ērtībām. Stadiona abās malās iekārtotas sēdvietas 1000 cilvēkiem. Apkārt skrejceļam izbūvēts asfaltēts ceļš. Cītīgi strādājuši sakaru darbinieki. Visos sektoros uzstādīti telefoni, tā ka sacensību informators ļoti ātri saņems ziņas par katras disciplīnas rezultātiem. Tās tad tūlīt pa daudziem skaļruņiem pavēstīs skatītājiem. Sportistu un skatītāju apkalpošanai tirdzniecības darbinieki iekārtojuši vairākas bufetes. Oriģināli iekārtots ūdensvads. Tas stiepjas apkārt skrejceļam iežogojuma veidā. Tā ir pirmā šāda veida iekārta republikas sporta bāzēs. Racionalizācijas priekšlikuma autors ir remonta un celtniecības pārvaldes strādnieks Kārlis Štelms. Aprēķināts, ka priekšlikuma efekts ir ap 1,2 tūkstoši rubļu. Pie tam arī izskats ir glīts.
Tiesnešu rīcībā nodots ērts paviljons. Te ir atsevišķas telpas galvenajam tiesnesim, sekretariātam, inventāra noliktava. Sportisti pārģērbsies vairākās teltīs.
Sporta spēļu laukumi izvietoti divās terasēs Mūsas upes krastā. Uz pirmās iekārtoti 2 basketbola un 2 volejbola laukumi. Basketbolam ir asfaltēts laukuma segums, volejbolam melnzemes, upes grants un kaļķa maisījums.
Basketbola un volejbola cienītājiem ierīkotas ērtas sēdvietas. Apakšējā terasē ierīkots jauns rokasbumbas laukums. Tā segums ir tāds pats kā volejbola laukumā. Arī te ir daudz sēdvietu. Sacensību vietu iekārtošanā daudz strādājušas pilsētas iestādes un uzņēmumi. Ik dienas šeit strādāja tekstilkombināta «Saule», patērētāju biedrību savienības, «Lauktehnikas» darbinieki.
Stadions tērpjas svētku rotā. Sadzīves pakalpojumu daiļkrāsotavas darbinieki izgatavojuši daudzus transparentus un plakātus. Uzstādīs arī ap 400 dekoratīvos karogus.
U.Zars

 

29.04.1969 “Komunisma Ceļš”
Tiesnešu darbs. Par tiesnešu padomes darbu.

Rajona tiesnešu padome ir diezgan daudz darījusi, lai sacensības noritētu augstā līmenī. Diemžēl ne vienmēr, ne visos sporta veidos tas ir izdevies.
Kāpēc tā? Liekas, ka dažu sekciju tiesnešu kolēģijas nepietiekoši domā un dara, lai sacensību gaitā būtu apmierināti gan dalībnieki, gan skatītāji.
Viena no spēcīgākajām tiesnešu kolēģijām rajonā ir vieglatlētikā.
Šī kolēģija 1966. gadā republikas konkursā ieguva trešo vietu, 1967.gadā otro. Pagājušā gada rezultāti vēl nav zināmi.
Vieglatlētikas tiesnešu kolēģijas sastāvā ir trīs aktīvi republikas kategorijas tiesneši: Veneranda Peskopa, Harijs Vīgants un Leonards Brūveris, kā ari l8 pirmās kategorijas tiesneši. Aktīvākie pirmās kategorijas tiesneši ir Visvaldis Spilva, Monvids Grikovskis, Rita un Jānis Lakstīgalas, Zigfrīds Asars, Aleksandrs Raiskums, Valdis Šekavs, Viktors Teseļskis, Austra Gulbe un citi.
Spēcīga tiesnešu kolēģija ir šahā un dambretē. Aktīvi darbojas republikas kategorijas tiesnesis Jānis Kalējs un it īpaši pirmās kategorijas tiesneši Māris Bergs un Ilmārs Rogats.
Vienmēr uzdevumu augstumos ir novusa sacensību tiesneši, kurus vada pirmās kategorijas tiesnesis Juris Āboliņš. Aktīvi palīgi viņam ir Visvaldis Spilva, Eduards Ermansons un citi.
Varētu daudz labu piemēru minēt no basketbola sacensību tiesāšanas prakses. Šajā sporta veidā rajonā darbojas visai spēcīga tiesnešu kolēģija, taču būtu vēlēšanās jau tuvākajā laikā šajā kolēģijā redzēt arī vairākus republikas kategorijas tiesnešus, jo kandidatūras ir pašreiz aktīvākie basketbola tiesneši Armins Domkins, Juris Garkalns, Kārlis Štelms, Ilmārs Rogats, Egons Karlsons un citi.
Nekādi neapmierina svarcelšanas, futbola, rokasbumbas sekciju tiesnešu darbs. Un ko gan var prasīt no šim tiesnešu kolēģijām, ja tajās ir tikai pa vienam pirmās kategorijas tiesnesim. Šīm un dažām citām tiesnešu kolēģijām nekavējoties jāuzlabo darbs, jāorganizē tiesnešu kvalifikācijas celšanas semināri jāpanāk, lai tuvākajā laikā šajos sporta veidos būtu vismaz četri līdz pieci pirmās kategorijas tiesneši, jo tikai tad arī biedrības trešajā gadu desmitā varēsim rīkot aizvien organizētākas, aizvien kvalitatīvākas sacensības.

Rajona tiesnešu padomes priekšsēdētājs
L. BRŪVERIS