Vēstures liecības: Sporta skola. 1956.gads.

2020-06-30 19:53

 

BAUSKAS BĒRNU SPORTA SKOLĀ

- Zēni, šodien jums vajadzēs spēlēt bez centra uzbrucēja Raimonda - tā kādu dienu saviem audzēkņiem teica Bauskas bērnu sporta skolas pasniedzējs Zigurds Kļaviņš.

- Kāpēc? Laikam jau kas būs gadījies . . . - tā pārējie basketbola grupas audzēkņi sāka minēt.

- Jā, Raimonds paviršāk mācījies un dabūjis divnieku. Uz laiku nodarbības sporta skolā viņam vajadzēs pārtraukt. Un skatieties, Zigurds Kļaviņš pakratīja ar pirkstu, lai ar jums nenotiek tas pats.
Pāris nodarbības zēniem vajadzēja iztikt bez kustīgā centra uzbrucēja Raimonda Lakšes. Bet viņš nav no tiem puišiem, kas nepietiekamas atzīmes dēļ atpaliks no nodarbībām skolā. Drīz divnieka priekšā stāvēja četrinieks, un ceļš uz nodarbībām atkal atvērās.

Tāpat kā Raimondam, gadījies arī vēl vienam otram bērnu sporta skolas audzēknim, bet tie, kuri no sirds mīl sportu, prata savu kļūmi vienmēr laikā izlabot. Par saviem audzēkņiem, jaunajās basketbola grupas dalībniekiem, pasniedzējam b. Kļaviņam ir daudz ko pastāstīt. Viņam pašam basketbols ir sirdslieta, un šo mīlestību viņš cenšas ieaudzināt arī mazajiem audzēkņiem.
- Jau šodien var redzēt, ka no Laimoņa Lakšes, Jāņa Grickus, Gunāra Užbaļa, Jura Ozoliņa, visjaunākā grupas dalībnieka Gunāra Ārmaņa dienās iznāks «lietas koki», ja tikai viņi turpinās tikpat cītīgi kā pašlaik. Nesliktāki -par viņiem ir arī pārējie manas grupas audzēkņi - piebilst vēl skolotājs.

Stunda beigusies. Zēnu vietā nāk meiteņu grupa. Gan uz zirga, riņķos vai paklāja skolotājas Ilgas Auželes vadībā meitenes cenšas tikt galā ar visdažādākajiem vingrojumiem. Īsā laikā vislabākās sekmes jau guvusi l. vidusskolas 6. klases audzēkne Brigita Gaile, 2. vidusskolas audzēknes Margarita Kļimova, Valentīna Ļemeševska, Tamāra Krūmiņa un daudzas citas.
Bauskas bērnu sporta skola savu darbu uzsāka tikai šā gada rudenī reizē ar pārējām mācību iestādēm. Skolēni, katrs pēc savas patikas, var iestāties vienā vai otrā no sporta skolas nodaļām- vingrošanas, vieglatlētikas vai basketbola. Pie tam pastāv noteikums, ka skolā uzņem un pielaiž pie nodarbībām visus sekmīgus skolniekus vecumā no 10 līdz l6 gadiem. Sporta skolā uzņemta arī grupa vecāko klašu zēnu un meiteņu, lai gan viņi gadiem ir pāri. Tas ir darīts tādā nolūkā, lai reizē palīdzētu šiem jauniešiem celt viņu sporta meistarību regulārās nodarbībās un lai sporta skola sacensībās ar citām, līdzīga rakstura mācību iestādēm, varētu sevi pārstāvēt arī vecākajā grupā. Citas sporta skolas, kuras pastāv jau vairākus gadus, ir jau pašas izaudzinājušas šādas vecāko sportistu grupas.

Beidzot sporta skolu, triju gadu laikā audzēkņiem sava meistarība jāceļ tik tālu, lai varētu attiecīgā sporta veidā iegūt vismaz 3. sporta un 3. tiesneša klasi.

Sporta skolas direktors B. Žuravļovs un pasniedzēju kolektīvs daudz dara, lai izaudzinātu attīstītu, fiziski spēcīgu jauno paaudzi, dotu mūsu Dzimtenei jaunas rezerves nākošo sporta meistaru kalvei. Bet blakus panākumiem jāmin arī daži trūkumi. Vēl līdz šim ir  , ka nodarbību grafiks «iestrēgst». Vienai grupai lieku pusstundu jāstāv un jāgaida, līdz atbrīvosies vingrošanas zāle. Ne visi pilsētas skolu klašu audzinātāji nostājušies tādās pozīcijās, lai veicinātu sekmīgo skolnieku iesaistīšanu sporta skolā. Ir gadījumi, ka notiek pilnīgi pretējais - skolniekus cenšas no tā atturēt.

Bauskas bērnu sporta skola ir jauna mācību iestāde, tāpēc tās darbs ir jāatbalstaun jānāk pretim visiem iespējamiem līdzekļiem.

H. Lapiņš

25.12.1956 Bauskas Darbs
www.periodika.lv