Vēstures liecības: Sports Bauskā 1932.-1934. gads

2020-04-23 09:40

Atturībnieku sports Bauskā.
-Šā gada 2. augusts Bauskas apkārtnes atturībniekiem bij liela svētku diena, kuru bija noorganizējuši Ziedoņa dārzk. skolas „C. P.", Mežotnes lauks. sk. „C. P.", J. Kļaviņas ģimn. „C. P." un L. P. B. Bauskas nodala.

Svētki sākās ar Saeimas dep. Dr. mcd. Reinharda priekšlasījumu: „Dzīvā spēka vērtība". Publika ar interesi noklausījās saistošo priekšlasījumu. Pēc priekšlasījuma bija publikai izdevība noskatīties, kā var pagatavot bezalkoholiskus dzērienus, kas daudz labāki atspirdzina cilvēku, nekā visi dārgie vīni, alus, vai citi alkoholiskie dzērieni. Bezalkoholisko vīnu deva visiem nogaršot, un visi slavēja tā labo garšu un nosolījās mājās no augļiem un ogām pagatavot tādu pašu dzērienu.
Plkst. 17 sākās sporta sacīkstes, ar apmēram 20 dalībniekiem. Sacīkstes atklāja Dr. mcd. Reinharda kgs, sacīdams, lai nedzenamies mēs pēc rekordiem, bet lai stiprinām miesu, jo veselā miesā mājo vesels gars.

Rezultāti:
100 m. skrējienā: 1. Konrāds (Klav. ģim. „C. P.")12,2 sek., 2) Ādamsons (Mež. lauks. sk. „C. P") 12,9 sek.,3) Cīrulis (L. P. B. Bauskas n.) 13,2 sek.
Tāllēkšanā no vietas: 1) Ramats (Zied. dārzk. sk. C. P.) 2.41 m., 2) Konrāds (Kļ.) 2,39 m. un 3) Ādamsons (M.) 2,22 m.
200 m. skrējienā: 1) Ramats (Z.) 26,6 sek., 2) Ādamsons (M.) 26,9 sek.,3) Cīrulis (B.) 28,2 sek.
60 m. skrējienā: 1) Ramats (Z.)7,6 sek., 2) Ādamsons (M.) 7,9 sek., 3) Brants 8,1 sek. (ārpuskonkurences).
Tāllēkšanā ieskrienoties: l) Ramats(Z.) 5,11 m., 2) Konrāds (Kļ.) 4,99 m., 3) Ādamsons (M.) 4,22m.
Trīssoļu lēcienā: 1) Konrāds (Kļ.) 11,05 m., 2) Ramats (Z.) 10,50 m., 3) Ādamsons (M.) 9,79 m.
Augstlēkšana: 1) Ramats (Z.) 1,40 m., 2) 1,30 m. dalījās Ādamsons (M.) ar Cīruli (B.).
Diska mešanā: 1) Ramats (Z.)30,05 m.,
Lodes grūšanā: 1) Ramats (Z.) 10,51 m.

Sporta svētki nobeidzās ar volejbola sacīksti, starp Ziedoņu dārzk.skolas, L. P. B. Bauskas nod. un Bauskas novada skautu vienību. 1) Skautu vienība, 2) Ziedoņu dārzk. sk. un 3) L. P. B.Bauskas nodala. Pēc punktu daudzuma: 1) Ziedoņudārzk. skolas „C. P." ar 42 punktiem, 2) Mežotnes lauksaimn.skolas „C. P." ar 31 punkt. uh 3) J. Kļaviņas P." arī. p. B. Bauskas nodalu ar 20 punktiem. No atturīgajiem sportistiem visvairāk punktu izcīnīja Ramats (Z.) — 42 punkti, Ādamsons (M.) 21 punkt. un trešā Konrāds (Kļ.) 20.
Pēc sporta sacīkstēm skolas telpās bij dalībnieku tuvināšanās vakars, no kura šķīrāmies ar apņemšanos sanākt vēlreiz kopā un pārrunāt musu kopējos mērķus v nrādīt savus panākumus sportā, ko šoreiz pirmo reizi darījām.
Mežotnes lauks, skolas „C. P." sekretārs E. Straupmanis

 

02.05.1932 “Sports”
Provinces sports. Sports Bauska.

Nesen atpakaļ sports Bauskā sasniedza jau zināmu kalngalus. Sevišķi futbola ziņā bauškenieši bija nopietni ņemami pretinieki pārējām Zemgales futbola komandām. Arī daudzas, diezgan nopietnas Rīgas futbola vienības cieta zaudējumu pret baušķeniekiem. Kādu laiku Bauskā uznāca pagurums un visas sporta biedrbas likvidējās. Sporta attīstību bremzēja arī tas apstāklis, ka pilsētas tēvi likvidēja vietējo sporta laukumu, atdodot to ģimnāzijas vajadzībām un kur tagad ir sadēstīti nevajadzīgi kociņi.Tomēr vecais sporta gars atkal pamodās un 1932. g. tika nodibināta 1. Jelgavas sporta b-bas Bauskas nod., kuras priekšgalā nostājās Gudža un Kukevics.
Šī Sporta b-ba ap sevi pulcē spējīgākos Bauskas smagatlētus un bokserus, kuri uzrāda jau diezgan labus panākumus. Baušķenieks Šiliņš pat piedaloties Zemgailes meistarsacīkstēs boksā, guva vieglā svarā meistarnosaukumu. Neilgi pēc 1. Jelgavas Sporta b-bas nod. nodibināšanās, nodibinājās arī Latv. Valsts Karoga apvienības nodala, kuras priekš galā atrodas O. Eiehenbaums un B. Frištmanis. Nodala ap sevi pulcē 60 biedrus, kuri pa lielākai daļai vieglatlēti. Tomēr sporta dzīves attīstīšanos traucē attiecīgā sporta laukuma trūkums. Pilsētai gan ir nozīmēts sporta laukums, bet pie tās izbūves pilsēta vēl nav ķērusies. Arī Rīgas sporta organizācijas nekādu interesi par provinci neizrāda. Jūtams arī attiecīgu sporta instruktoru trūkums. Bauskas apkārtnē Codes pag. nodibinājās arī Codes sporta biedrība, kura uzrāda dzīvu darbību savā apkārtnē. Būtu vēlams, lai provincei piegrieztu lielāku vērību. Vismaz sporta laukumu izbūves lietās un attiecīgu instruktoru komandēšanai uz provinci. Br. Fr.


04.05.1934 “Sports”
Strādnieku sports Bauskā

Strādnieku sporta b-bas „Cīņa” un “Vienība" sarīkojušas Bauskā plašas sporta sacīkstes, kurās sasniegti visai teicami rezultāti. Pazīstamais svarcēlājs Bīleskalns abrocīgā raušanā sasniedza pat jaunu Latvijas rekordu. 

Techniskie rezultāti šādi :

Svaru celšanā: pussmagā sv. 1) Bīleskalns (R.C.) — 296klgr. (vienroc. rauš. 84, abroc. rauš.— 100, abr. Grūšanā 112 klgr.), 2)J. Krūze (Zaļenieki) — 236 klgr.
Vidējā sv. 1) — T. Krūze (Zaļenieki)— 252 klgr. 2) Kuķevics (Bauska)— 228 klgr.
Grieķu— rom. cīņā: Gaiļa sv. Avotiņš (Rīgas Brīv. vārti) ar J.Krūzi (Zaļenieki) cīnās neizšķirti. Vieglā sv. A. Daņilovs (Rīgas Br. v.) uzvar Zaļkalniņu (Bauska), bet cīnījās neizšķirti ar J. Kuķevicu (Bauska). Vidējā sv. T. Krūze (Zaļ.) uzvar Reķi (Bauska) un Krastenbergu (Rundāle); Kalniņš
(Rīgas Br. v.) — Reķi un K. Kuķevics — Krastenbergu.
Boksā: Gaiļa sv. Urbāns (Jelgava) uzvar Volfsonu (Jelgava), vidējā sv. Pruniņš —Uziņš (abi Bauska) cīnās neizšķirti, bet pussmagā sv. Jankovskis (Rundāle) uzvar Rēķi.
Vieglatlētikā: lodes grūšanā: 1)Bīleskalns 13,15, 2) Dūzis (Lielvjrļcava) 10,61, 3) Jankovskis 10,12 m,;
diskā: 1) Bīleskalns 36,65, 2) Jankovskis 27,06, 3) Zeiterts (Jelgava) — 24,24.
Šacha simultanspēli pret meistaru Geršenkronu rīko sestdien, 5. maijā pl. 19, Kurmanova ielā 4.

Vēsturē ieskatījās: Inga Ūbele
Avots: periodika.lv
Foto: LNB, Digitālā bibliotēka