Vēstures liecības: Tūrisms. 1980.gads

2020-05-19 09:51

 

Tālu ceļu valdzinājums

Tūrismu mēdz uzskatīt par masveidīgāko sporta veidu. Tā tas ir un tomēr nav. Ar vārdu «tūrisms» bieži saistās priekšstats par izbraukumiem atpūtā zaļumos vai arī ekskursijā ar pastaigu kādā skaistā vietā un pārnakšņošanu teltīs.

Īstajiem tūrisma sporta pārgājieniem ar šiem izbraukumiem un izgājieniem nav nekāda sakara. Tajos ir negulētas naktis, smagas somas, ilgstoša bez pārtraukuma fiziskā piepūle un pieticīgs uzturs. Tajos ir cīņa ar vētrām, mitrumu, karstumu, aukstumu, salu. Šiem pārgājieniem ir sava tehnika un taktika, tāpat kā citos sporta veidos, tos spējīgi veikt tikai trenēti sportisti. Tālajos maršrutos tiek pildīti sporta normatīvi un iegūtas sporta klases līdz pat godpilnajai sporta meistara nosaukumam. Katru izbraukumu vai izgājienu zaļumos nevaram saukt par tūrisma sportu un pašus dalībniekus par tūristiem.
Tomēr arī šie izbraucieni un izgājieni ir vajadzīgi, jo nereti no tiem sākas ceļš uz tūrisma sportu ar treniņiem, sacensībām un nopietniem, kvalificētiem pārgājieniem, kuri iekļaujas sporta klašu normatīvos. Ir patīkami noraudzīties, kā agrā pavasarī Mēmelē, pilskalna pakājē, krācītei līdzīgā urgā braukalē smailītes. Vēl patīkamāks brīdis pienāk skatītājam, kad kāds ieveļas aukstajā ūdeni... Visai šai darbībai tomēr ir noteikta, cieši sportiska mērķtiecība. No Mēmeles ūdeņiem mūsu rajona tūristiem sākušies tāli ceļi Sibīrijas kalnu upju dārdošajās krācēs. Jumpravas pakrastes klintiņa bijis pirmais pakāpiens Tjanšana un Pamira klintīs. No Mūsas krastu piesnigušajām graviņām sācies ceļš pārgājieniem Galējo Ziemeļu sniegos un salā.
Pēc tūrisma organizācijas nolikuma reizi divos gados rajona tūristu saime atskatās uz šo dienu veiksmēm un neveiksmēm gan pašu mājās, gan tālajos ceļos. Kādas bijušas šīs dienas?

Izrādās, ka pēdējos divos gados ūdenstūrisms bijis vispopulārākais. Šajā sporta veidā gūti arī lielāki sasniegumi. Četri cilvēki izpildījuši daļu no sporta meistarkandidāta normatīva, veicot kombinētu pārgājienu Sajānos. Pirmo reizi Latvijas tūristu praksē iziets jauns II sporta klasei atbilstošs ūdenstūrisma maršruts Baltkrievijā. Veikts II kategorijas ūdenstūrisma pārgājiens Karēlijā (grupas vadītājs U. Eimuss). Pirmo reizi Bauskas tūristu praksē veikts ziemas pārgājiens. To veica baušķinieku slēpotāju grupa Kolas pussalā (grupas vadītājs G. Krūzmētra red. piezīme).

Notikuši pa vienam zemākās grūtību kategorijas kalnu pārgājienam Kaukāzā un Pamirā (grupas vadītājs J. Salens). D. Ozoliņa turiādes sastāvā veica I grūtības kategorijas kalnu pārgājienu Kaukāzā. Turpat savus pirmos nopietnos pārgājienus veikuši A.Grandovskis un J. Bēmanis. I. Legzdiņš veicis kvalifikācijas celšanas pārgājienu Altajā. Cita rajona tūristu grupas sastāvā šajos kalnos pārgājienu veicis arī M. Namiķis.
Tūrisma sporta saimes vajadzības sapratuši un viņu sportiskās meistarības izaugsmi sekmējuši daudzi uzņēmumu un iestāžu vadītāji. Viņu skaitā-Codes kolhoza priekšsēdētājs M. Arcimovičs.

Tūristiem sacensību ārpus rajona nav daudz. Kad tās notiek, ne tikai pašu kolhoza, bet arī citiem rajona tūristiem nekad nav liegts transports. Vēl vairāk, līdzi tiek iedota ceļa maize gan savējiem, gan citiem, lai nebūtu-jāskrien ar tukšiem vēderiem daudzus kilometrus garajās sacensību trasēs. Tiek radīti apstākļi, lai varētu trenēties, mācīties un gatavoties tāliem ceļiem augstu sporta klašu maršrutos. Tūrismam pienācīgu uzmanību veltī arī šī kolhoza fizkultūras metodiķe M. Zaumane, ko nevar sacīt par daudziem citiem viņas kolēģiem. Nekad nav liegusi savu atbalstu nopietniem atbildīgiem pārgājieniem arī Kinodirekcijas direktore I. Ausēja. No šīs iestādes sliekšņa sācies rajona Sporta vēsturē pirmais nopietnais slēpotāju pārgājiens polāro apgabalu sniegājos, daudziem rajona tūristiem -augstāko grūtības kategoriju pārgājieni Sajānos un Sibīrijā. Rosīgi savu darbavietu kolektīvos strādā SKF tūrisma darba organizators P. Staņķis, MRS fizkultūras metodiķis L. Undzenko un sovhoza «Progress» sporta nama pārzinis A. Bangēvics.
Nevar nepieminēt 10. CBR tūrisma organizatora E. Neilanda pūles atpūtas dienu pārgājienu organizēšanā un pirmo tūrisma iemaņu apguves veicināšanā. Nav piemirstams arī Bauskas 1, vidusskolas skolotāja A. Jauntēva darbs jaunatnes komandas sagatavošanā tūrisma sacensībām. Pateicoties viņa pūlēm, Bauskas 1. vidusskola ir vienīgā mācību iestāde rajonā, kura spējīga dot tūrisma sacensībām jauniešu komandu. Tāpēc tajās viņiem nākas startēt bez konkurences, kas noved pie bēdīgiem rezultātiem republikas mēroga sacensībās.

Ir jau šajos divos gados bijušas arī neveiksmes un rūgtuma pilni brīži, veltīgi zaudētas dienas, bet ar tām nelepojas- no tām jāmācās.
G.Krūzmētra, 9.12.1980 “Komunisma Ceļš”