Par pieaugušo sportu Bauskas novadā atbild Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Sporta nodaļa. 

Adrese:  Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads,  LV-3901  
Mājas lapa: sportsbauska.lv
Nodaļas vadītāja Līga Rimševica
Telefons: 29866678
E-pasts:  liga.rimsevica@bauska.lv 
Tālrunis +371 27731960
Norēķinu rekvizīti
Reģ.nr. 90009116223
Banka Valsts kase, TRELLV22
Norēķinu konts LV50TREL9802589008000

 

Iedzīvotājiem bez maksas ir iespēja apmeklēt šādas sporta bāzes:

Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sporta halle; 

s/n "Mēmele" Bauskas pilsētas ģimnāzijas sporta zāle;

Bauskas pilsētas pelbaseins, Salātu iela 5A, Bauska (maksas pakalpojumi);

Codes pamatskolas sporta zāle, 

Griķu pamatskolas sporta zāle, 

Īslīces pamatskolas sporta zāle,

Uzvaras pamatskolas sporta zāle.