Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola

Adrese:  Pilskalna iela 26, Bauska, Bauskas novads, LV-3901  
Mājas lapa:  bauskassportaskola.lv
E-pasts:  sporta.skola@bauska.lv
Direktore:  Biruta Grantiņa  
Telefons:  26563158  
Direktora v.: Jeļena Kotenkova, tālr. 63922852
Metodiķis:  Ieva Kirkila, tālr 26553747
Norēķinu rekvizīti
Maksātājs Bauskas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009116223
Adrese Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV - 3901
Banka Valsts kase, TRELLV22
Norēķinu konts LV50TREL9802589008000
Saņēmējs Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Reģ. Nr.  90000033176
Adrese Pilskalna iela 26, Bauska, Bauskas nov., LV-3901