Sporta nams "Mēmele".

  Bauskas Valsts ģimnāzija
Adrese:  Uzvaras iela 10, Bauska, LV-3901  
Mājas lapa: www.bauskassakumskola.lv
Direktors: Raimonds Žabovs
Telefons: 26306503
E-pasts: gimnazija@bauska.lv
Tālrunis: 63922152
Reģ.nr. 90000047744
Banka AS SEB banka UNLALV2X
Konts LV94UNLA0050019331259
Foto: Ivars Bogdanovs